Szakterület

Agrárjog termőfölddel összefüggő okiratok szerkesztése, földpályázatok összeállítása, támogatási kérelmekkel, pályázatokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, peres képviselet

Társasági jog cégalapítás, cégek változásainak ügyintézése, cégek átalakulásának bonyolítása

Közbeszerzések lebonyolítása uniós vagy nemzeti rezsimben eljárások bonyolítása vagy ajánlatok összeállítása mind ajánlattevő, mind ajánlatkérő oldalon

Pályázati jogi ügyintézés támogatásokhoz kapcsolódó szakvélemények elkészítése, hatóságokkal való kapcsolattartás

Ingó- ingatlan adásvétel okiratok szerkesztése ellenjegyzése

Adósságkezelés fizetési felszólítások, fizetési meghagyások elkészítése, benyújtása, végelszámolások bonyolítása, felszámolási eljárások kezdeményezése

Peres és peren kívüli képviselet közigazgatási és polgári peres eljárásokban képviselet, valamint a jogviták tárgyalás, megegyezés útján történő rendezése

Minden jog fenntartva © Dr. Bacskai Edina, 2013 Designed by Rekettye Zita